RITGERÐAREFNI

Verkefni er tengjast bæði markaðsfræði og þjónustustjórnun

  • Skoða tengsl þjónustugæða, orðspors og ímyndar við árangur (tryggð). Sjá dæmi hér
  • Tengsl meðmælavísitölu við þjónustugæði og ánægju viðskiptavina
  • Ímynd vöru eða þjónustu með aðferð vörukorta (perceptual mapping).

— ooo —

Verkefni er tengjast markaðsfræði

  • Markaðsgreining, greining stöðu vöru á markaði (marketing audit).
  • Bakgrunnur, þekking og viðfangsefni markaðsstjóra.

— ooo —

Verkefni er tengjast þjónustustjórnun

  • Tengsl þjónustuhneigðar (service orientation) við árangur
  • Mat á þjónustugæðum tiltekinnar starfsemi og greining úrbótaþátta
  • Bakbgrunnur, þekking og viðfangsefni þjónustustjóra

Fleiri hugmyndir má sá á yfirliti yfir BS og MS ritgerðir en margt af því sem hefur verið gert má endurtaka fyrir sama tilvik eða annað.